Kokenut ja riippumaton insinööritoimisto.
Erityisesti mineraalipohjaisten aineiden käsittelyssä ja kuljetuksessa.

Kundan uunit illalla

ANL Engineering Oy (ANL) on suomalainen insinööritoimisto, jolla on vahva kokemus
teollisuuden esisuunnittelusta ja projektinhoidosta sekä laitos-, sähkö-, että
automaatiosuunnittelutehtävistä, kuten sementin ja kalkin käsittelystä ja valmistuksesta.

ANL toimisto sijaitsee Lohjan kaupungin Virkkalassa, noin 60 km länteen Helsingistä.
Juuremme ovat vahvasti lähtöisin sementti- ja kalkkiteollisuuden valmistuksesta ja
tehdassuunnittelusta, myös kansanvälisesti. ANL Engineering Oy on perustettu vuonna
2009, täysin yksityisenä ja riippumattomana yrityksenä.

Työntekijämme ovat laitos/laite-, sähkö ja automaatiosuunnittelun sekä projektinhoidon
kokeneita ammattilaisia, jotka tuntevat alan prosessilaitteet ja prosessiympäristön asettamat
vaatimukset. Meillä on erityisen paljon kokemusta uusien laitososien-laitteiden liittämisestä
olemassa oleviin tuotantolaitoksiin ja rakennuksiin.

Lähtökohtamme on, että löydämme taloudellisesti ja teknisesti parhaan ratkaisun
kulloiseenkin hankkeeseen tiiviissä yhteistyössä asiakkaamme kanssa.

Virkkalan tehdas