Eesti, Kunda

Kunda-Nordic Cement

2021

Savenkäsittelyn esisuunnitelma

Tekninen konspti kustannusarvioineen

2018 – 2019


Pieniä esiselvitys projekteja sekä sähköistykseen että automatioon liittyviä suunnittelutöitä.

2017 – 2018

Uunipölyn siirto ja annostelu sementtimyllyille

Sähkösuunnittelu, ohjauskuvaukset sekä testaus ja käyttöönotto.

Polttoaineen syöttölinjan murskaimen uusinnan sähkösuunnittelu ja ohjauskuvaus.

Klinkerin kuljetuksen pölysuodatimen sähkösuunnittelu ja ohjauskuvaus.

Klinkerijäähdytimen uusien ilmapeltien sähkösuunnittelu.

2016

Autolastaussiilon ja suursäkityksen esisuunnittelu

Uunin sähkösuodattimen korvaaminen tekstiilisuodattimella

Liitäntä-alueiden sähköistyksen- ja prosessiohjauksen selvitystyö

2015


Autolastaussiilojärjestelmän esisuunnittelu

Suursäkitysjärjestelmän esiselvitys

Erilliset sementinjauhatukseen liittyvät pienongelmaselvitykset parannussuunnitelmineen


2014


Uunisuodatinpölyn kuljetus, välivarastointi ja annostelu myllyihin

Projektin esisuunnittelu laitteistoineen, kustannusarvioineen ja säästölaskelmineen

Sementtimyllyn metalli/vierasesinepoistolaitteiston uusinta jälkikäsittelyineen

Tekninen ratkaisu toteutussuunnitelmineen ja kustannusarvioineen

Sementinjauhatusosasto

erilaisia ongelmanratkaisutehtäviä parannussuunnitelmineen

2010 – 2012


Sementtivarastosiilojen uuden juna/auto lastausjärjestelmän esisuunnittelu

Vaihtoehtoiset polttoaineet (RDF)

lisäparannuksia

Prosessiohjauskuvauksien päivityksiä

Ongelman ratkaisutehtäviä Ferrosulfaatin käsittely- ja syöttölinjalla

Vaihtoehtoiset polttoaineiden (RDF) silppurilinja

laitoskuva, PI-kaavio, sähkösuunnittelu, prosessiohjauksen kuvaus, testaus ja käyttöönotto

Vaihtoehtoiset polttoaineet (RDF) (2008 – 2009)

RDF = Jätteistä muodostettu polttoaine joka on valmistettu silppuamalla ja

kuivaamalla kiinteitä yhdyskuntajätteitä konvertterissa tai autoklaavissa.

RDF sisältää enimmäkseen yhdyskuntajätteiden orgaanisia komponentteja kuten

muovia ja luonnossa hajoavia osia

 • varastointi, kuljetus, punnitus ja syöttö uunin pääpolttimeen
 • projektin laitekoordinointi, sähkö- ja automaatiomäärittelyt,
 • laitossuunnittelu ja käyttöönotto

Uusi sementinjauhatuspiiri (50 – 60 t/h) (2006 – 2007)

 • saksasta tuotu käytetty mylly luokitin- ja suodatinlaitteineen
 • uudet raaka-ainesyöttölaitteen-kuljettimet myös lentotuhkaa varten
 • uudet sementinkuljetuslaitteet
 • uusi sähköistys- ja ohjausjärjestelmä
 • udet rakennukset
 • rojektin laite-, sähkö- ja automaatio koordinointi, laitossuunnittelu, testaus ja käyttöönotto

Märkäuunilinjan kunnostaminen ja nykyaikaistaminen (1100 t/d klinkkeriä) (2005 – 2007)

 • uuni ollut pois käytöstä 10 vuotta huonokuntoisena
 • laitteet: lietteen syöttö, uusi sähkösuodin, uunipölyn- kuljetus, jäähdyttimen letkusuodatin vesisuihkutusjäähdytysjärjestelmällä, hienohiilen siilo, annostelu ja kuljetus polttimeen, uusi poltin, uusi sähköistys, instrumentointi ja ohjausjärjestelmä. Uunin mekaaniset laitteet korjattiin ja uusittiin sekä kaikki tulenkestävät vuoraukset uusittiin
 • projektin laite-, sähkö- ja automaatio koordinointi, laitossuunnittelu, testaus ja käyttöönotto

Kahdelle uunille uudet klinkkerijäähdyttäjän letkusuodattimet vesisuihkutusjäähdytysjärjestelmällä (2006 – 2007)

Nestemäiset vaihtoehtoiset polttoaineet (2000 – 2005)

Kolmen sementtimyllyn muuttaminen avoimesta suljetuksi piireiksi (40 – 50 t/h) (1999 – 2006)

Auto- ja junalastauksen sementinlastaussiilot (3 x 250 t) täyttökuljettimineen varastosiiloista lastauslaitteineen (1999 – 2000)

Paineilmakompressoriaseman uusiminen (400 m3/min) (1998 – 2003)

 • koko paineilmatuotannon uusiminen useassa vaiheessa, uusia kompressoreja yhteensä 2 MW

Sementtitehtaan kunnostus- ja nykyaikaistamisohjelma (1993 – 1997)

 • koko projektin koordinointi esisuunnittelusta (konseptista) toteutukseen käyttöönottoineen
 • kahden uunin (1100 t/d klinkkeriä) kunnostaminen ja nykyaikaistaminen kuten 2006 – 2007
 • olmen palavakivi/hiilimyllyn (20 t/h mylly) kunnostaminen ja nykyaikaistaminen (mm. uudet letkusuodattimet)
 • neljän sementtimyllyn parannusprojektit (mm. uudet syöttäjät, uudet vaihdelaatikot ja moottorit (1,6 MW), uudet suodattimet)
 • pakkauskoneiden (2) pölynpoisto
 • uusi säkkien lavaustilinja muovihuputuslaitteineen uuteen teräshalliin
 • kaikkien linjojen sähköistys, instrumentointi uusine prosessinohjausjärjestelmineen uusissa valvomoissa

Lukuisia pieniä projekteja ja teknisiä selvityksiä (1992 – 2009)