Ukraina

Khemelsky alue 2006 –

2011 – 2012 esisuunnittelu tehtäviä

Uusi raakajauhesiilo (10 000 t)

Uusi sementinjauhatuspiiri (300 t/h)

Klinkkerin käsittely- ja varastointi projektin vaiheen 2 esisuunnitelmien päivitys

Esisuunnitelmien päätehtävät: tekninen konsepti, kaaviot, aluelaitoskuva, budjettitarjouksien vertailu, kokonaiskustannusarvio ja alustava pääaikataulu

Uusi tuotantolinja (7 500 t/pv klinkkeri – käyttöönotettu 2011)

  • uuden tuotantolinjan päälaitoskuvat (layout) 2006 – 2007

Linjan liitännäisprojektit 2007 – 2011  • kalkkikiven sisääntulo uuteen järjestelmään
  • klinkkerivaraston ja – kuljetusjärjestelmät vanhaan ja
  • uuteen varastoon sekä uuteen myllyyn
  • sementin jauhatuksen lisäaineiden kuljetusjärjestelmä
  • sementin kuljetusjärjestelmä 8 varastosiiloihin

Projektiorganisaation design-managerin tehtävä 8/2007 – 12/2011

Dnepropetrovsk alue

Kahden sementtimyllyn muuttaminen avoimesta suljetuksi piiriksi, (2001-2004) sekä kolmannelle myllylle uudet syöttäjät ja uusi suodatin.